Skräddarsydda översättningar

Har du ett översättningsprojekt? Vill du ha ett pålitligt samarbete och direktkontakt med den person som översätter dina dokument till franska?
Anlita en frilansöversättare.
Undvik mellanhänder och underleverantörer för att minska kostnaderna och öka kvaliteten.

Jag har franska som modersmål och började min bana som frilansöversättare år 2000. Jag är tillgänglig för all översättning från engelska, tyska, svenska och spanska till franska. Mer information.

Specialiserade översättningar

Låt inte slumpen avgöra vem du samarbetar med. Välj i stället översättare utifrån erfarenhet och kompetensområden.

 allmänmedicin

odontologi

 laboratorieteknik

 medicinteknik
industri och teknik klädindustrin
postorderförsäljning 

se alla översättningsområden