Lucie Woerth

Presentation

Lucie Woerth, frilansöversättare

Jag har varit verksam som frilansöversättare sedan år 2000 och arbetar huvudsakligen för företag som är etablerade i Sverige och i Tyskland och verksamma på fransktalande marknader.

Både teknisk utbildning och språkutbildning

För att översätta ett tekniskt dokument måste man förstå både ämnet och språket. Att översätta ett tekniskt dokument från ett främmande språk som man inte behärskar fullt ut är riskabelt i sig, och utan kunskaper i ämnet blir det ännu mer riskfyllt. En professionell översättning kräver både tekniska och språkliga kunskaper.

Med min utbildning inom både teknik och språk lever jag upp till detta.
1996 tog jag en magisterexamen vid Université de Haute-Alsace i Mulhouse, Frankrike, i naturvetenskap och teknik med inriktning på vetenskaplig dokumentation och översättning från engelska, tyska och spanska. Med både teknik och språk i bagaget kvalificerar jag mig fullt ut för översättning av manualer och tekniska broschyrer liksom för all dokumentation i samband med produktlanseringar på en fransktalande marknad.

Jag har även ett diplom i ”Svenska som andraspråk B” från Sverige 1998 och ett diplom i katalanska (Certificat internacional de català, nivå Llindar) från 1992.

Erkänd branscherfarenhet och kompetens

Min universitetsutbildning och branscherfarenhet är erkänd av tre stora europeiska översättarorganisationer :

Membre du SFT Membre du SFO Membre du BDÜ

Rik kulturell erfarenhet

Jag har bott i ditt land och är väl bekant med det! Min personliga resa och mitt yrke har tagit mig till flera europeiska länder.

Inom ramen för mina studier och det europeiska utbytesprogrammet Erasmus har jag fått möjligheten att upptäcka först Barcelona och den katalanska kulturen och sedan Hildesheim i norra Tyskland. Dessutom bodde jag i Skottlands huvudstad Edinburgh 1995, i Göteborg mellan 1996 och 1998 och slutligen i Sarrebruck i södra Tyskland från 1998 till 2003.

Numera bor jag med min familj i Herbitzheim, en liten by i Alsace Bossue bara 15 minuter från den tyska gränsen.